secim.com

Welcome to secim.com


Atatürkçü Düşünce Derneği’nden Kamuoyuna

28.03.2015

Atatürkçü Düşünce Derneği Danışma Toplantısı 28.03.2015 tarihinde başkent Ankara’da yapılmıştır. Derneğimiz kurulduğu 1989 yılından bugüne kadar çalışmalarını; Atatürk’ün 6 ilkesi temelinde, antiemperyalist, tam bağımsızlıktan yana, üniter yapı ve ulus devlet anlayışına ve parlamenter sisteme bağlılıkla sürdürmüştür. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Bu amaçla aşağıdaki tespitleri kamuoyu ile paylaşmaya karar vermiştir.

1. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik günlerinden geçmektedir. Gelinen noktada ulusun birliği, vatanın bütünlüğü tehlikededir.
2. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında ülkemizde işbirlikçi bir iktidar görev başındadır. Türk Ulusu’nun birliğini yok etmek için her yol denenmektedir. Basının Ali Kemalleri gazete, radyo ve televizyonlarda bilgi kirliliği yapmaktadır. Türk Milletinin gerçekleri görmemesi için algı operasyonları hızla devam etmektedir.
3. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, Türk Ulusuna gerçekleri göstermek en temel görevimizdir. 7 Haziran 2015’teki genel seçimler bu nedenle tarihi önem arz etmektedir:
Bu bilinçle; öncelikle tüm yurttaşlarımızı oy kullanmaya, geçersiz oy vermemeye, sandıklarda gözlemci ya da müşahit olarak görev almaya, oy verme işlemi bittiğinde de sandıkları terk etmemeye, sahip çıkmaya davet ediyoruz.
4. Bugün, başkanlık sistemi adı altında halka dayatılan Türk usulü başkanlık; Recep Tayyip Erdoğan’a tek adam yetkileri verilmesidir. Parlamenter sistemi yok etmeye yönelik bu yol, meclisi, hükümeti hatta yargı erkinin yetkilerini tek kişi elinde toplamak anlamına gelmektedir ki, bu tür bir başkanlık sisteminin ABD’de uygulanmakta olan güçlü bir kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistemle yakından uzaktan bir ilgisi olmadığını, bazı Latin Amerika ülkelerindeki diktatörlük benzeri bir sistemin amaçlandığını halkımıza anlatmak görevimiz olmalıdır.
5. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ulus devletimizin ve devrimlerimizin yok olmaması için hedef; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde iktidara, tek başına ya da HDP ile birlikte Türkiye’yi ortaçağ diktatörlüğüne ve bölünmeye götürecek olan bir Anayasa yapma yetkisi vermemek olmalıdır. 7 Haziran’da HDP’nin oyları ile kararsızların oyları sonucu belirleyecektir. HDP’nin barajın altında kalıp kalmaması AKP ile (APO-HDP-PKK) ittifakında sadece masada kimin elinin daha güçlü olacağını belirler ki, bu nedenle demokrasi adına HDP’ye kayacak oylar cumhuriyetçi cephe için bir kayıp olarak düşünülmelidir.
6. Ulusu ve vatanı parçalayacak olan bu anayasaya karşı mücadele etmek, tüm cumhuriyetçi, yurtsever Türk halkının en demokratik anayasal hakkıdır.
7. BU NEDENLE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ OLARAK; milletin birliğinden, vatanın bütünlüğünden yana olan tüm cumhuriyetçi güçlerin, 7 Haziran genel seçimlerinde aralarındaki her türlü önyargı ve ayrılıkları bir yana bırakarak, ülkemizi kaosa götürecek olan gerici – bölücü ittifaka karşı güçbirliği oluşturmaları “İTTİFAK” yapmalarını bir zorunluluk olarak görmekteyiz.
Bu aşamada elini taşın altına sokmayanlar, Lozan yerine Sevr’e giden yolun taşlarını döşemeye hizmet edenler, seçim sonrası süreçte doğacak olumsuzların da sorumlusu olacaklardır.

UYARIYORUZ. BİZ BU İTTİFAK İÇİN VARIZ. SİZ DE VAR MISINIZ?

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ile ilgili olarak; 28 Mart 2015 tarihinde yapılan Atatürkçü Düşünce Derneği (Genel Merkez ve Şubeler Danışma Toplantısı) nın Sonuç Bildirisidir.